Input:

Situácie kedy platiteľ nemôže vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke od 1. januára 2021

3.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.70 Situácie kedy platiteľ nemôže vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke od 1. januára 2021

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. platný od 1. januára 2021 zavádza nový § 25a týkajúci sa opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby, pričom sa v ňom definujú aj situácie ktoré nemôže vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke.

Platiteľ nemôže vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke, ak odberateľ (dlžník) je alebo v deň dodania tovaru alebo služby bol vo vzťahu k platiteľovi osobou:

  • ktoré sú štatutárnym orgánom platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, alebo členom štatutárneho orgánu platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, ako aj fyzické osoby, ktoré sú im priamo podriadené,

  • fyzickou, ktoré sú členom dozornej rady platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu,

  • osoby, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia alebo kontrolujú 10 % alebo viac akcií alebo podielov platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a fyzické osoby, ktoré sú ich štatutárnym orgánom alebo členom ich štatutárneho orgánu,

  • v ktorých priamo alebo nepriamo vlastní alebo kontroluje 10 % alebo viac akcií alebo podielov platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu, a fyzické osoby, ktoré sú ich štatutárnym orgánom alebo členom ich štatutárneho orgánu,

  • osobou, ktoré sú členom platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu,

  • fyzickou, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu voči platiteľovi, ktorý


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: