Obsah
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 10 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
22.10.2018 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 17.10.2018
 1 USD1,16 EUR (+0,01)
 1 GBP0,88 EUR (-0)
 1 PLN4,29 EUR (-0)
 1 CZK25,82 EUR (+0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

 

Produkt manažér

Zmeny v právnych predpisoch v roku 2018 majú výrazný vplyv na živnostenské podnikanie v Slovenskej republike. Keďže v prípade živnosti ručí podnikateľ celým svojím majetkom, o to naliehavejšie je vedieť, aké zmeny v právnych predpisoch sa v ostatnom období udiali a čo vás živnostníkov čaká. Dynamický vývoj právnej úpravy za ostatné obdobie spôsobil, že pri výkone podnikateľskej činnosti je čoraz namáhavejšie sledovať neustále legislatívne zmeny, a preto práve táto online kniha je nepochybne výnimočnou pomôckou pre profesijnú prax.

Online kniha Legislatívne zmeny pre živnostníkov sa stane Vašim sprievodcom v podnikaní a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká zajtra v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, BOZP, environmentalistiky a odpadového hospodárstva, stavebníctva, nehnuteľností, dopravy a logistiky, ale aj v oblasti právnej úpravy živnostenského podnikania ako takého.

S prianím príjemného čítania


Viktor Drugda
Odborný redaktor

Čo nájdete v online knihe?

Zmeny pre roky 2018 z oblastí:

 • Účtovníctvo
 • Mzdové účtovníctvo a personalistika
 • Daň z príjmov
 • DPH
 • Daň z motorových vozidiel
 • BOZP
 • Stavebníctvo
 • Nehnuteľnosti
 • Odpadové hospodárstvo
 • Doprava a logistika

Čo je nové v on-line knihe:

 • Vzory účtovnej závierky k 31. 12. 2017
 • Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2018, ktoré sa týkajú zlúčenia, splynutia a rozdelenia účtovných jednotiek
 • Zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov v roku 2018
 • Zdanenie pri odchode (exit tax) od 1. 1. 2018
 • Zmeny v tlačive DPH a v tlačive vyhlásenia pri poukázaní podielu zaplatenej dane v roku 2018
 • Vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 322/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch – oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov
 • Vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 322/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch – triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu
 • Zmeny na úseku environmentálnych záťaží – úprava konania o určení povinnej osoby
 • Zmeny na úseku environmentálnych záťaží – plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže
 • Zmeny na úseku environmentálnych záťaží – určovanie povinnej osoby
 • Vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 321/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z. - časť I.
 • Vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 321/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z. – časť II.
 • Plánovaná veľká novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2018

Čo získate s on-line knihou?

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2018,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2018 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.


Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Pracoval ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dane z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.


Ing. Alica Fisterová

Odborníčka, ktorá má dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd. Pôsobí v oblasti ekonomických, účtovných a daňových poradcov.

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník.
Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.JUDr. Juraj Mezei

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Mgr. Martina Jenčová

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Práve si pripravujem daňové priznanie a v online knihe som našla cenné informácie pre jeho prípravu."
Jana, M., Košice


"Dlhodobo riešim problémy z hľadiska sociálneho poistenia pre SZČO. Online kniha mi pomohla pri riešení konkrétnych prípadov."
Marek, S., Martin

 
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: