Input:

Ako vláda pomáha zamestnávateľom?

9.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.30 Ako vláda pomáha zamestnávateľom?

AK Nechala & Co.

Nariadenie prekážok v práci

Nikto nepredpokladal rozmer a dopad pandémie koronavírusu na každodenný či pracovný život. Ani politici či úradníci. Niet preto divu, že Zákonník práce, tak ako ho poznáme z predkrízového obdobia, nijakým spôsobom nezahŕňal a neriešil, ako majú firmy vo výnimočnej dobe postupovať.

Parlament preto v skrátenom legislatívnom konaní schválil viacero zmien Zákonníka práce, ktoré nabrali účinnosť od soboty 4. apríla. Už len fakt, že novela vyšla v Zbierke zákonov v sobotu potvrdzuje akútnosť mimoriadnej situácie.  

Novela Zákonníka práce ponúka viaceré možnosti pre zamestnávateľov, ako postupovať v takejto kríze (vyhlásenie mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu). V tomto článku chceme priblížiť podrobnosti týkajúce sa najzaujímavejších možností, ktoré novela priniesla.

Ak zamestnávateľ nemôže svojmu personálu prideľovať prácu z dôvodu, že opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR (alebo iného kompetentného orgánu) došlo celkom alebo z časti k zastaveniu alebo obmedzeniu jeho činnosti, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Príkladom môže byť uzatvorenie maloobchodných prevádzok, reštaurácii alebo materských škôl. Zamestnanec či zamestnankyňa v takom prípade nepracuje, ostáva doma a zamestnávateľ je povinný vyplácať náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku.

Zákonník práce však myslí aj na druhotne postihnutých zamestnávateľov. Teda podniky, ktorých sa netýka opatrenie zakazujúce ich prevádzku, avšak v dôsledku vyhlásenej krízovej situácie nemajú možnosť (celkom alebo sčasti) zamestnancom prideľovať prácu v potrebnom rozsahu. Ide o prípady, keď došlo k zníženiu objemu zákaziek, objednávok alebo aj o prípady, keď sa zamestnávateľ dobrovoľne rozhodol uzatvoriť svoju prevádzku ako opatrenie pred šírením pandémie. V týchto prípadoch môže firma takisto nariadiť zamestnancom ostať doma pre prekážky v práci na strane zamestnávateľa a vyplácať im náhradu mzdy v rozsahu 80 % priemerného zárobku.

Treba zdôrazniť, že priemer zárobku sa vypočítava z príjmu z predchádzajúceho kalendárneho štvrťroku. Teda, ak po vypuknutí pandémie došlo k zníženiu miezd, toto zníženie bude mať vplyv na náhradu mzdy vyplácanú až v nasledujúcom kalendárnom štvrťroku.

Nariadenie dovolenky

Ďalšie zmeny sa týkajú dovoleniek. Po novom môže firma či organizácia nariadiť zamestnancom dovolenku 7 dní vopred. Ak má zamestnanec nevyčerpanú dovolenku z minulého roku, nariadenie môže prísť aj v 2-dňovom predstihu. Tieto lehoty možno pritom so súhlasom personálu ešte skrátiť.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: