Input:

Sociálna poisťovňa počas koronakrízy zvládla situáciu, vyplatila vyše 960 tisíc nemocenských dávok

23.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.136 Sociálna poisťovňa počas koronakrízy zvládla situáciu, vyplatila vyše 960 tisíc nemocenských dávok

Sociálna poisťovňa

Prieskum poslancov Výboru NRSR pre sociálne veci preveroval najmä vyplácanie nemocenských dávok počas zvýšeného náporu žiadateľov v mesiacoch marec až máj 2020. Nezistil systémové zlyhanie Sociálnej poisťovne.

V uvedenom období Sociálna poisťovňa vyplatila celkovo 960 tisíc nemocenských dávok, čo predstavuje 2,5-násobok počtu dávok oproti bežnom období. Predstavuje to tiež zvýšenú výkonnosť na jedného pracovníka oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka. V pandemickom období musel spracovať 1880 žiadostí, ale v riadnom režime ich mesačne spracuje okolo 800. Dávky boli vyplatené v zákonnej lehote dvoch mesiacov aj napriek tomu, že v priemere 15-20% pracovníkov Sociálnej poisťovne, tak ako v iných inštitúciách, či firmách, takisto čerpali PN alebo OČR.

Pri uvedenom množstve vyplatených dávok a v kritickej situácii sa v minimálnej miere vyskytli individuálne nedostatky, ktoré spočívali v predlžovaní termínov výplaty a poukázania peňazí na účty spôsobené rôznymi faktormi, z ktorých drvivá väčšina bola na strane žiadateľov. Buď bolo treba overovať údaje, konfrontovať termíny čerpania OČR s výkazmi zamestnávateľov alebo chýbali čestné vyhlásenia, bez ktorých dávky nebolo možné vyplatiť. Riešenie týchto situácií opäť len zvyšovalo nároky na kapacitné možnosti Sociálnej poisťovne. Niektorí žiadatelia posielali potrebné formuláre a čestné vyhlásenia opakovane (rekord drží poistenec, ktorý svoju žiadosť poslal 89-krát), čím mailové schránky umelo zahlcovali. Všetky takéto problematické dávky riešila Sociálna poisťovňa v osobitnom režime individuálne po konzultáciách so žiadateľmi.

Tento nápor žiadateľov, uzavretie pobočiek pre osobné návštevy a odkázanosť na maily a telefonické hovory spôsobili preťaženosť liniek v Informačno-poradenskom centre v ústredí a v pobočkách, preto vznikla situácia, že sa niektorí žiadatelia nemohli dovolať. V tom čase však Sociálna poisťovňa všetky pracovné kapacity (štandardné, ale aj tie, ktoré získala presunom pracovníkov v rámci jednotlivých oddelení,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: