Input:

Od 1. júla sa zvyšuje aj maximálna výška garančnej dávky

22.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.134 Od 1. júla sa zvyšuje aj maximálna výška garančnej dávky

Sociálna poisťovňa

Až o 237 eur bude od 1. júla 2020 vyššia maximálna dávka garančného poistenia. Na túto dávku vzniká nárok zamestnancovi, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopný a neuspokojoval nároky zamestnanca z tohto pracovnoprávneho vzťahu.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa (ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii) vznikne v čase od 1. júla 2020 do 30. júna 2021, výška garančnej dávky môže dosiahnuť maximálne 3 276 eur (táto suma predstavuje trojnásobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného za


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: